Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

MEGÉRKEZTEK A FECSKÉK, GÓLYÁK


Mesélés, verselés:

 Bartos Erika: Kelepelő
Kelep-kelep, kéményünkön
kelepel a gólya.
Éhes már a fészekben a
négy gólyafióka.
Kelep-kelep gólyaszülők
vigyázzák a fészket,
etetik a fiókákat,
sorra mind a négyet.
Kelep-kelep, felnő a négy
pelyhes tollú jószág,
Várja már a gólyákat egy
napsütötte ország.
Kelep-kelep, itt van az ősz,
nekivágnak délnek,
visszatérnek tavasszal,
ha vége már a télnek!

Hárs László: A fecske meséje
https://www.youtube.com/watch?v=vcybj4d8jaE

A fecske meg a szalmaszál
https://www.youtube.com/watch?v=cAh7qtR75-0


Jávorkai Sára: Mese a kis gólyáról, aki félt a repüléstől
Élt egyszer, egy ház kéményén egy gólyacsalád. Gólyamama egy nagy, kerek fészekbe melengette három gyönyörű tojását.
A gólyacsalád már izgatottan várta a kicsinyek érkezését. Egy szép napon, nagy sokára a csöppségek kikeltek. A szülők örömükben már táncolni tudtak volna. Az anyuka büszkén mutogatta a fiókákat a szomszédoknak. A pár minden nap nagy szeretettel gondozta őket. Mindig igyekeztek, hogy a csemeték jól érezzék magukat. A kis fiókák egyre csak nőttek és nőttek, amikor elérkezett a nagy nap. A szülők azt tervezték, hogy megtanítják a gólyácskákat repülni. Nagy dolognak számít ez a gólyáknál, hiszen vár rájuk a nagy utazás Afrika felé. Így hát az anyuka átrepült a szomszédos fa ágára és onnan hívogatta a kicsiket. A két kisgólya bizonytalanul, de minden bátorságát összeszedve átrepült anyjuk mellé, ahogyan tőle látták. Megörültek a sikernek és egyre többször lengették szárnyukat a levegőben. Végül már szinte tökéletesen tudtak repülni. De a harmadik, a legrémültebb nem mert kiugrani a fészekből. Mi van, ha nem tud a szárnyaival csapkodni és lezuhan? Testvérei észrevették kétségbeesett tekintetét. Lassan visszasiklottak hozzá és többször is biztatták, hogy nem kell félnie, nem fog leesni. Szeretettel segítettek neki. Végül a félős kisgólya odaállt a fészek szélére, és lassan elszámolt háromig. Lehunyta a szemét, és elrugaszkodott. Amikor a levegőben volt, elkezdett csapkodni szárnyaival. Kinyitotta a szemét, és csodálatos látvány tárult elé. Látta a sok fát, a kis patakot, és a többi gólyatársát, akik mind őt bíztatták. Miután szétnézett, leszállt anyukája mellé, a faágra. Testvérei és apukája is követték őt. Szorosan összebújtak. Ettől a pillanattól kezdve együtt készültek a nagy útra. Együtt minden akadályt legyőztek.
Nem sokára megérkezett az ősz, és a gólyák mind elindultak úti céljuk felé, Afrikába. A félős gólya megtanulta, hogy a gyengéket mindig támogatni, segíteni kell.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Hosszúlábú gólya bácsi
https://www.youtube.com/watch?v=Qw8FRffj0Sk
Gólya bácsi, gólya
https://www.youtube.com/watch?v=vrfJEWDuCzc
Fecskenóta
https://www.youtube.com/watch?v=vYh-STX4DJs
Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz
https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc
Gryllus: Gólya
https://www.youtube.com/watch?v=AlD3i8rIdEg
 

Kerti munkák, növények fejlődése


Mesélés-Verselés

Tordon Ákos: A kismadár kertje

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mázas korsó, benne egy szem borsó. Ezt a borsószemet elvetette a kertjébe az egyszeri kismadár. Mert kertje is volt az egyszeri kismadárnak, a fészke mellett.
Ezután nem tett egyebet: eldicsekedett fűnek-fának, hogy mennyi borsó terem majd neki a kertjében, gond nélkül élhet belőle télen. Ki is kelt a borsó. Icipici szára zöldellt a világba. Megörült a kismadár, sietett az Esőhöz.
– Eső, Eső, kedves Eső – kopogtatott be hozzá – siess hozzám, kikelt a borsóm, locsold meg a kertem!
– Ebben a hónapban szabadságon vagyok  – válaszolta az Eső mérgesen a háborgatásért, és becsapta ajtaját.
– Jaj, elszárad a borsóm!- ijedezett a kismadár, s a kútágasra rebbent. Onnét kiáltott le a kútnak: – Gémeskút, kedves kút, siess hozzám, kikelt a borsóm, locsold meg a kertem!
– No még ilyet! – képedt el az öreg gémeskút. S a kútágas akkorát reccsent mérgében, hogy ijedten röppent fel róla a kismadár.
Ahogy becsapta ajtaját az eső, tüstént lelohadt a mérge és sajnálni kezdte az egyszeri kismadarat. Fel is keltette a fiát, Záport:
– Eredj, édes fiam, locsold meg kicsit a kismadár kertjét, kertjében a borsót!
A gémeskútnak is megesett a szíve a kismadáron, s küldte a teli vödröt, öntözze meg a borsót. No, nagyot nézett a Zápor, amikor feleúton megpillantotta a lassan ballagó vödröt.
– Ki látott már ilyen csodát: maga megy a teli vödör! – rikkantotta és megkérdezte, hová-kihez.
– A kismadár borsóját megyek meglocsolni – válaszolta a vízzel teli vödör.
– Nem oda Buda! – zendült a Zápor szava. – A kismadár borsóját én locsolom meg!
Azzal már zúdult is a Zápor az égből a kismadár kertjére.
– Jaj, itt az özönvíz, vízözön! – ijedt meg a kismadár a lombok alatt, s csak akkor könnyebbedett meg a szíve, amikor a szivárvány hídját verte fel a z égre. Akkorra ért oda a vizesvödör.
– Hát te mit keresel a kertemben? – csodálkozott a kismadár.
– Locsolni jöttem! – felelte a vödör, s azzal loccs! – már meg is öntözte a zápor fürdette borsót. A kismadár siránkozva nézte a tenger tócsát.
– Jaj, oda a borsóm! – sírdogált. De a borsót nem mosta el a tenger tócsa! Sőt: egykettőre bokrosodni kezdett.
– Borsócskám, borsócskám, de megnőttél! – örvendezett borsójának a kismadár. – Bizony eljött a kapa ideje!
Azzal elröppent a kapás emberhez.
– Kedves ember, kapás ember – kopogtatott be az ablakon- hozd a kapád, kapáld meg a borsóm.
– Jó, jó, kismadár, megkapálom én szívesen, ha meg tudunk egyezni a fizetség dolgában!
Abban egyeztek meg, hogy a fele termést a kapás kapja. Meg is kapálta a borsót még aznap. Másnapra már szedhették is róla a borsót. Csoda egy borsó volt! Színarany volt minden szeme! Bizony elállt az ember szeme-szája, amikor beállított a fizetségért! Csak a kismadár kesergett:
– Ó, én szerencsétlen, szegény kismadárka, egyszer vetek borsót, egyszer gazdálkodom, hogy legyen télire való eleségem, akkor is csak aranyborsó terem nekem!
– Add nekem az aranyborsót, kismadár – mondta az ember – cserébe minden télen magot szórok neked az ablakpárkányra!
A kismadár örömest odaadta az aranyborsót, s azóta minden télen odaszáll járandóságáért az ablakpárkányra; mert azt mondanom sem kell, hogy mindörökre felhagyott a gazdálkodással. Kertje sincs többé, de fészke ott van minden kertben, a ti kertetekben is.

Bogyó és Babóca: Napraforgók
https://www.youtube.com/watch?v=F3ytn3_HW7Y
Bori kertészkedik
https://www.youtube.com/watch?v=0vJfrW5Miq4
Az égig érő paszuly – magyar népmese
https://www.youtube.com/watch?v=_WvVee6RM38

Vers:
https://www.bartoserika.hu/konyvek/versek/epermese

EPERMESE
(Zsákbamacska című verseskönyvből)
Ha a magot elülteted,
Palánta lesz belőle.
Palántának vékony szárán
Levélke tör előre.
Szár tetején bimbó virít
Csuda édes illattal,
Ebből lesz az epervirág,
Újra minden tavasszal.
Dolgos méhek szorgalmasan
Szállanak a virágra,
Virágból így eper lesz majd,
Nem dolgoztál hiába.
Magocskád, mit elültettél
Így változott eperré,
Nincs más hátra, edd meg gyorsan,
Mielőtt más megenné!
Csanádi Imre: Traktor
Fölszikkad a téli sár,
Munkára vár a határ,
Traktor szántja,
Boronálja,
Ökrök, lovak
Csudájára.

Mészárosová Melinda
Vakond
- Betolakodó

Tudom, hasznos vagy, Te
szőrös kis állat, de
jó lenne, ha nem nálam
vetnéd meg a lábad!

Mérgem óriási, ha meglátom
összetúrásodat
a veteményeságyon.

Zörgő üveget tettem
a földbe,
szomszédtól ellestem,
hátha segít ez rajtam,
s nem túrsz majdan.

Pörög s zörög a földben
csak körbe-körbe,
s én le vagyok törve.

Figyelj, kis vakond,
mérges vagyok ám rád,
s szívesen kiporolnám a
bundád,
de hagyom az üveget boton
zörögni,
úgyis tudom, itt fogsz
körözni.

És most utoljára mondom
s szépen kérlek, menjél a
szomszéd kertbe, mert
el leszel jól verve!

Persze, nem bántanálak, Te
ezt tudod jól, s itt futod a
köröket
nagyon jól, de e versem
most hozzád szól.
Vak vagy, tudom, s nem
süket,
remélem, hallod, hogy
neked zörög az üveg!

Forrás: www.poet.hu

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Kerti munka móka - Együtt könnyebb dal
https://www.youtube.com/watch?v=e1yaWHcPgUM
Én kis kertet…     http://https://www.youtube.com/watch?v=0MuQae5lPnI
Kellene szép kert….      https://www.youtube.com/watch?v=hzuQSCE3-7I

Matematika tartalmú tapasztalatok

Színezd ki az azonos  formákat ugyanolyan színűre, hogy megtudd, melyik cserépbe milyen virágot ültettek! - https://hu.pinterest.com/pin/169799848437819336/
Milyen furcsaságot látsz a képen? Karikázd be! - https://id.pinterest.com/pin/551831760567728192/
Színezők:
https://id.pinterest.com/pin/555420566527462630/
https://id.pinterest.com/pin/234750199299605883/
https://hu.pinterest.com/pin/509469776592567186/
https://hu.pinterest.com/pin/73957618859552516/

Környezeti tartalmú tapasztalatok

Bab csírázása
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
Magok csírázása
https://www.youtube.com/watch?v=uSOOO3KBKDY
Kellene kiskert bőtermő, a Mák
https://www.youtube.com/watch?v=MxycuSK2I-I&t=55s
Tavaszi zöldségkosár készítése
https://hu.pinterest.com/pin/652951645966204272/feedback/?invite_code=fc2d9f27d2634910ae2760d627d1500a&sender_id=717479921793934186

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Napraforgó növekedése képekkel
https://hu.pinterest.com/pin/346706871320446257/
Répa a földben
https://nontoygifts.com/paper-plate-veggie-garden-craft-kids/

https://www.easypeasyandfun.com/paper-garden-craft/

Virágok locsolása
https://hu.pinterest.com/pin/643100021783032805/

Mozgás:
https://wordwall.net/hu/resource/1001269/torna

Kicsi mag a föld alatt...
Kicsi mag a föld alatt Két öklünket egymás felé fordítva összetapasztjuk.
Napsugarat hívogat.
Ha a tavasz közeleg, Az egyik kéz mutatóujjával eljátsszuk a csíra növekedését.
Pici csíra növöget. Másik kezünkkel, ujjainkat lefelé fordítva mutatjuk, hogyan
Kapaszkodik a gyökér, kapaszkodik a gyökér.

Kis növényke fényre ér, A csírából zárt tenyérrel levélke lesz.
Nő a szára, levele, Karunkkal fölfele kúszunk.
Nyújtózkodik fölfele.
Bimbót ringat, szirmot nyit, Nyújtott ujjainkat összezárva bimbót formálunk,
Illatával beborít. azután lassan kinyitjuk tenyerünket, ujjainkat széttárjuk. 

húsvétra készülünk

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
https://www.youtube.com/watch?v=IPhAgk1N7hg
https://www.youtube.com/watch?v=9aS29rlLx2U
https://www.youtube.com/watch?v=0f5EsKdR2lw
 
Mesélés,verselés
Egy különös húsvét története - mese karantén idején
https://www.youtube.com/watch?v=bNECW-RZAb8
 
Hermann Marika: Húsvétvárás
Itt a tavasz, halihó,
Fütyül már a kis rigó.
Turbékol a gerlice,
Kipattant a rügyecske.
Kinyílott a pipavirág,
A jácint és a tulipán.
Nyuszi festi már a tojást,
Hogy ne legyen abból hiány.
Hisz közeleg már a Húsvét,
Minden lányt megöntöznek,
Hímes tojás, piros tojás
Jusson majd mindenkinek.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS - MOZGÁSOS FELADATOK

Napi torna ovisoknak a kedvenc plüssöddel 
https://www.youtube.com/watch?v=GaKNoAVWk24&t=51s
Torna együtt gyerekeinkkel
http://https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY
 

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS - KÖRNYEZETI TARTALMÚ TAPASZTALATOK


Húsvét története gyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=NC3pyXDM_cw

Kalandozzunk határok nélkül magyarul - Húsvéti ünnepkör!
https://www.youtube.com/watch?v=19mkYF0BDAU

Gyapjú szövése és vályolása Gyergyóremetén
https://www.youtube.com/watch?v=5JGqKVKk5qE

 

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS - KÉZMŰVES ÖTLETEK

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS- éNEKELJÜNK!

éNEK ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS - LOCSOLÓVERSEK

Locsolóversek


Locsolóversek a legényeknek!

Mentovics Éva : Tavaszi mondóka.... https://jatsszunk-egyutt.hu/husveti-versek-mondokak-ovisoknak/

Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért pirostojást kapok.
(népköltés)

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
forrás: https://www.husvetilocsoloversek.hu/index.php?pg1=gyerekeknek

Napsütötte szép tájakon jöttem végig az utakon.
Felém hajolt sok-sok virág, rózsavizük osztogatták.
Megöntözlek most itt véle, piros tojást kérek érte.
forráS: https://nlc.hu/husvet/20160314/husvet-2016-locsoloversek-gyerekek/

Lányoknak köszönővers:
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
rózsavízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek téged,
tojás lesz a fizetséged.
forrás: https://nlc.hu/husvet/20160314/husvet-2016-locsoloversek-gyerekek/


 

HÚSVÉTI VÁRAKOZÁS

Húsvéti mesék

Víz Világnapja Március 22.
Ezen a héten a vízzel ismerkedhetnek meg a gyerekek, különböző szempontokból. Tartsanak velünk ezen az izgalmas utazáson!
Jó szórakozást kívánunk!

Közös Kincsünk a vízVédjük a vizeinket! Fenntartható környezeti nevelés, vízkészletünk védelme!


Valamit visz a víz - https://www.youtube.com/watch?v=y_Pnp-rxNA0

A Víz - Miért fontos védeni a vizeket és takarékosan bánni velük - https://www.youtube.com/watch?v=onMeaUc-SSY&t=81s

Víztakarékosságról gyerekeknek - https://www.youtube.com/watch?v=Q5QlGOZPNu8
 

Rajzolás, festés,mintázás, kézimunka

Akvárium


https://hu.pinterest.com/pin/805018502122065888/feedback/?invite_code=5b4f26c222dd434090b014ab4ebdb796&sender_id=805018639551042719

Origami halacskahttp://https://hu.pinterest.com/pin/985231158628220/feedback/?invite_code=87305bfc72db4e7fa19ba23ba194ca62&sender_id=717479921793934186

Parafa hajó

https://hu.pinterest.com/pin/805018502122065587/?fbclid=IwAR3ZgMQWYlKaVRaE2NvKaW5yKW5pKEJWfOhOyGjL3pDcGOaD40rnhrT3Wxk


Éhes cápa

https://hu.pinterest.com/pin/805018502129336138/?fbclid=IwAR2wON0eXfOF6wXFv4uCqeZTMVVOPAEbT3p0vR-_L4OGp9fBXbL8D2JcM6E


Polip wc papír gurigából

https://hu.pinterest.com/pin/346706871316079446/

Online feladatok

Üss a vakondra- víz világnapja - https://wordwall.net/hu/resource/956941/v%C3%ADz-vil%C3%A1gnapja

Vizes csoportosító - https://wordwall.net/hu/resource/957424/v%C3%ADz-vil%C3%A1gnapja

Lufi pukkasztó víz világnapja - https://wordwall.net/hu/resource/974344/v%C3%ADz-vil%C3%A1gnapja

Párosító játék - https://wordwall.net/hu/resource/1040014/v%C3%ADz-vil%C3%A1gnapja

Vizes memóriajáték - https://wordwall.net/hu/resource/999921/v%C3%ADz-vil%C3%A1gnapja-2

A víz körforgása ovisoknak - https://learningapps.org/12245703

A víz útja - https://learningapps.org/10943308

Memóriajáték - https://learningapps.org/6897478

 

 

Érdekes kísérletek

https://hu.pinterest.com/pin/374361787760173651/feedback/?invite_code=2cdea07fd09843538a9f41018673d790&sender_id=665970001055856048

 

https://hu.pinterest.com/pin/68742725308/feedback/?invite_code=97099c81815c458b937dfd274497731b&sender_id=665970001055856048

A Víz körforgása -https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs

A Párácska - https://www.youtube.com/watch?v=2SI-HJy_vTc&t=25s
A víz tündére (magyar népmese) - https://www.youtube.com/watch?v=l8Sl95MjHTU
A víz végtelen körforgása (5-6-7 éveseknek) - https://www.youtube.com/watch?v=6PCTQcmal10
Zelk Zoltán: A patak meséje -http://https://gyerekmese.info/a-patak-meseje/

Vers,mondóka
Lassan forog a kerék
Lassan forog a kerék
Mert a vize nem elég
Gyorsan forog a kerék,
mert a vize már elég!
https://www.youtube.com/watch?v=jnfGIMWFBn0

Ének,zene, énekes játék, gyermektánc

Gryllus Vilmos: Zápor -http://https://www.youtube.com/watch?v=tWeiK4432Ew
Csepp, csepp csepereg -http://https://www.youtube.com/watch?v=XjPRRpqa234
Kicsi Gesztenye Klub - Esőtánc - https://www.youtube.com/watch?v=8jLMELotGWw
Által mennék én a Tiszán ladikon - https://www.youtube.com/watch?v=ml7QV_uUcAI

Zenehallgatás:

Handel:Vízi zene - https://www.youtube.com/watch?v=pwuo8MgpA9o&list=PL4hLTrYXizD080yT-06_9FZqXqDae_NJa&index=11